2016 bhaskar das rohan dasgupta atreya concert bansuri sitar kolkata
Atreya Concert – bansuri & sitar jugalbandhi
July 9, 2016
6:00 pm
Kolkata

Rohan Dasgupta -sitar

Bhaskar Das – flute

Pt. Parmil Chakrabarty – tabla

Shri Ankit Parikh – pakhavaj