Allahabad Music & Dance Festival

September 27, 2016
Allahabad

Jugalbandhi
Pt. Gopal Das – clarinet
Shri Bhaskar Das – bansuri
Pt. Udhai Mazumdar -tabla

Kathak
Namrrta Raai – kathak dance
Ustad Akram Khan – tabla
Shri Rupesh Pathak – vocal
Shri Nikhil Das – bansuri
Shri Anand Mishra – sitar

Vocal
Pt. Prem Kumar Mallick – vocal
Shri Anup Banerjee – tabla