Lakkundi Utsav

February 11, 2017
6:00 pm
Lakkundi Gadag

Bhaskar Das – bansuri flute
Gulzar Hussain – violin
Satyendra Singh Solanki – santoor
Arindam Chakravarty – tabla
Rituraj Parbhani – pakhawaj